गजानन महाराज बवन्नी | Gajanan maharaj bavanni lyrics

gajanan maharaj bavanni


जय जय सद्गुरु गजानन ।
रक्षक तूची भक्तजना ।।१।।

निर्गुण तू परमात्मा तू ।
सगुण रुपात गजानन तू ।।२।।

सदेह तू परि विदेह तू ।
देह असूनि देहातील तू ।।३।।

माघ वद्य सप्तमी दिनी ।
शेगांवात प्रगटोनी ।।४।।
 
उष्ट्या पञावळी निमित्त ।
विदेहत्व तव हो प्रगट ।।५।।

बंकटलालावरी तुझी ।
कृपा जाहली ती साची ।।६।।
     
गोसाव्याच्या नवसासाठी ।
गांजा घेसी लावुनी ओठी ।।७।।
       
तव पदतीर्थे वाचविला ।
जानराव तो भक्तभला ।।८।।

जानकीराम चिंचवणे ।
नासवुनी स्वरुपी आणणे ।।९।।

मुकिन चंदुचे कानवले ।
खाऊनी कृतार्थ त्या केले ।।१०।।

विहिरामाजी जलविहिना ।
केले देवा जलभरना ।।११।।

मद्य माश्यांचे डंख तुवा ।
सहन सुखे केले देवा ।।१२।।
 
त्यांचे काटे योगबले ।
काढुनि सहजी दाखविले ।।१३।।

 कुश्ती हरिशी खेळोनी ।
शक्ती दर्शन घडवोनी ।।१४।।
     
वेद म्हणूनी दाखविला ।
चकित द्रविड ब्राम्हण झाला ।।१५।।
 
जळत्या पर्यकावरती ।
ब्रम्हगिरीला ये प्रचिती ।।१६।।

टाकळीकर हरिदासाचा ।
अश्र्व शांत केला साचा ।।१७।।

बाळकृष्ण बाळापूरचा ।
समर्थ भक्तचि जो होता ।।१८।।

रामदासरुपे त्याला ।
दर्शन देवुनि तोषविला ।।१९।।
 
सुकलालाची गोमाता ।
व्दाड बहू होती ताता ।।२०।।
 
कृपा तुझी होतांच क्षणी ।
शांत जाहली ती जननी ।।२१।।

घुडे लश्मन शेगांवी ।
येता व्याधी तूं निरवी ।।२२।।
 
दांभिकता परि ती त्याची ।
तू न चालवूनी घे साची ।।२३।।
   
भास्कर पाटील तव भक्त ।
उध्दरिलासी तू त्वरीत ।।२४।।

आध्न्या तव शिरसा वंद्य ।
काकहि मानति तुज वंद्य ।।२५।।

विहिरीमाजी रक्षीयला ।
देवां तू गणु जवर्याला ।।२६।।

 पितांबराकरवी लीला ।
 वठला आंबा पल्लविला ।।२७।।
 
सुबुध्दी देशी जोश्याला ।
माफ करी तो दंडाला ।।२८।।
 
सवडद येथील गंगाभारती ।
थुंकुनि वारली रक्तपिती ।।२९।।

 पुंडलिकाचे गंडातर ।
 निष्ठा जाणुनि केले दूर ।।३०।।
 
ओंकारेश्र्वरी फुटली नौका ।
तारी नर्मदा शणात एका ।।३१।।
   
माधवनाथा समवेत ।
केले भोजन अदृष्य ।।३२।।

लोकमान्य त्या टिळकांना ।
प्रसाद तूंची पाठविला ।।३३।।

 कवर सुताची कांदा भाकर ।
 भक्शीलीस प्रेमाखातर ।।३४।।

नग्न बैसुनी गाडीत ।
लिला  दाविली विपरीत ।।३५।।
 
बायजे चिती तव भक्ती ।
पुंडलिकावर विरक्त प्रिती ।।३६।।
 
 बापुना मनी विठ्ठल भक्ती |
 स्वये होशि तू विठ्ठल मूर्ती ।।३७।।

 कवठ्याचा त्या वारकर्याला ।
 मरीपासूनी वाचविला ।।३८।।

 वासुदेव यति तुज भेटे ।
 प्रेमाची ती खुण पटे ।।३९।।


उध्दट झाला हवालदार ।
भस्मिभूत झाले घरदार ।।४०।।
 
देहांताच्या नंतरही ।
कितीजना अनुभव येई ।।४१।।

पडत्या मजुरा झेलियले ।
बघती जन आश्चर्य भले ।।४२।।

आंगावरती खांब पडे ।
स्ञी वांचे आश्चर्य घडे ।।४३।।

गजाननाच्या अदभुत लीला ।
अनुभव येती आज मितीला ।।४४।।
शरण जाऊनी गजानना ।
दुःख तयाते करि कथना ।।४५।।

कृपा करी तो भक्तांसी |
धावुन येतो वेगासी।।४६।।
 
गजाननाची बावन्नी ।
नित्य असावी ध्यानीमनी ।।४७।।
   
बावन्न गुरुवारी नेमे ।
करा पाठ बहूं भक्तीने ।।४८।।

 विघ्ने सारी पडती दूर ।
सर्व सुखांचा येई पुर ।।४९।।

चिंता सार्या दूर करी ।
संकटातुनी पार करी ।।५०।।

सदाचार रत सदभक्ता ।
फळ लाभे बघता बघता ।।५१।।
   
भक्त गण बोले जय बोला ।
गजाननाची जय बोला ।।५२।।  

जय बोला  हो जय बोला । गजाननाची जय बोला।।
                           
अनंत कोटी ब्रम्हांडनायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रम्ह सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज की जय ।।              

।। गण गण गणात बोतेे ।।